Archieven

KLIMAAT en DUURZAAMHEID- Hoe maken we samen de wereld leefbaar?

DUURZAME KLIMAAT WORKSHOPS

Hoe maken we samen de wereld en onze directe omgeving leefbaar?

Bureau Kek staat voor Kunst & Klimaat waarin we  duurzame & recyclebare producten onderzoeken,  ontwerpen, hergebruiken en evalueren. In deze lessen stellen we zowel sociaal maatschappelijke  als milieu vraagstukken aan de kaak. De lessen zijn zowel als dagworkshop te boeken en als serie van 6-10 lessen.

N.a.v. het grote wereldwijde klimaat en milieuprobleem en de gevolgen daarvan zijn  KEK- lesprogramma’s voor scholen ontwikkeld in Amsterdam en omgeving. We bouwen met elkaar aan een duurzame stad en leefomgeving.

Het programma staat voor het bewustwordingsproces over de klimaatverandering waarin een uitleg gegeven zal worden over wat er op dit moment gaande is op dit gebied en zal de top 3 van meest vervuilende oorzaken en gevolgen besproken worden.

Wat kunnen wij hieraan doen om leerlingen op scholen bewust mee te laten worden en bijdragen om de stad Amsterdam en haar omgeving meer circulair te maken?

Wat kunnen we eraan doen om een steentje bij te dragen?  Hoe kan je nu duurzame producten inzetten en bijdragen aan een schonere en minder vervuilende leefomgeving? We gaan op onderzoek uit en ontwerpen met elkaar duurzame producten en  kunstwerken van gebruikte materialen.

Deze lessen zijn geschikt voor midden-en bovenbouw.

“Zien en gezien worden” Fotografie

De leerlingen gaan spelen met hun identiteit, de grenzen opzoeken in de verbeelding: letterlijk en figuurlijk. De workshop begint met een presentatie van hedendaagse kunstenaars die binnen hun werk werken met het thema identiteit, voorbeelden
van hedendaagse fotografen zoals Rineke Dijkstra, en Cindy Sherman worden in een powerpoint vertoond.

Aan de hand van hun werken laat Barbara zien hoe vloeiend en veranderlijk een identiteit kan zijn. Met dit gegeven gaan we daarna zelf spelen met identiteit en fotografie is het middel. Wat of wie laat je zien als je voor de camera staat? Durf jij je te laten zien, en hoe dan? Met behulp van van attributen transformeer je jezelf, of versterk je zekere elementen uit je identiteit.

In de workshop zijn we afwisselend model, als fotograaf. Heel letterlijk gaat het dus over “zien en gezien worden”. Door dit samen te doen, door zowel model als fotograaf te zijn ontstaat een verbinding.

Van Ittersums’ achtergrond als theatrale kunst- en portretfotograaf zorgt ervoor dat zij weet hoe ze leerlingen kan uitdagen om zichzelf te laten zien en ook op zoek te gaan naar dat wat ze met elkaar verbindt. 7 digitale camera´s zijn beschikbaar voor deze les.

Avatar Fotografie

Zelfportret Fotografie  & maskers
Geschikt voor groep
4 , 5 , 6 , 7 , 8

Omschrijving
Op deze dag gaan we op zoek naar wie jezelf bent, waar je voor staat en wat de identiteit is die bij hoort. Waar kom ik vandaan en wat wil ik worden. Fantaseer je over wat je graag zou willen zijn of niet…heb je verschillende imago’s, of probeer je juist ‘jezelf’ te tonen. Welke karaktertrekken, emoties zou je van jezelf kunnen uitvergroten, accentueren. Aan de hand van een powerpoint/beeldmateriaal leren de leerlingen naar zichzelf te kijken en te reflecteren/spiegelen. Ook krijgen ze een stukje kunstgeschiedenis over zelfportret en maskers. We gaan beeldend werken met de opdracht collage waarbij je leert hoe je een goed zelfportret maakt in stukjes van papier. Hierbij maak je gebruik van hun eigen fantasie, culturele achtergrond en traditie. In het middaggedeelte wordt er een bijzondere filmpje vertoond over traditionele Afrikaanse maskers en de rituelen die daarbij horen. Vervolgens gaan de leerlingen met hun eigen persoonlijke masker aan de slag. De opdrachten worden in diverse materialen uitgevoerd en gepresenteerd.

Doel en Resultaat
De leerling heeft na afloop van de activiteit kennis opgedaan van de eigen identiteit ‘het zelfportret’ en de cultuur van maskers. Daarnaast heeft de groep verschillende methodes geleerd om een idee/ontwerp praktisch uit te voeren, te vertalen naar een ruimtelijk beeld. De leerling heeft geleerd zich door gebruik van elementaire vaardigheden beeldend uit te drukken in diverse materialen. Het beeldmateriaal wat tijdens de les getoond wordt, is omgezet in vormgeving. Daarbij is kennis opgedaan in de uitvoering van opdrachten met diverse materialen waarbij thema’s als de eigen achtergrond, cultuur, verbeelding en fantasie tot hun recht zijn gekomen

BODYLAND- Maak je eigen fantasie eiland

  

“Bodyland” is een workshop waarin leerlingen hun eigen land gaan maken. Daarin vertelt iedere leerling een eigen persoonlijk verhaal. Dit kan ook een fantasieverhaal zijn. De workshops is ontstaan door een samenwerkingsverband met vluchtelingen uit diverse landen. De vluchtelingen heb ik via het connectorsprogramma van de Refugee Company ontmoet en introduceer ik  in de stad Amsterdam in de kunstwereld en op scholen.

Dit om aandacht te vragen voor vluchtelingen die in Amsterdam gevestigd zijn en een nieuw bestaan proberen op te bouwen en hun kennis en ervaring  te delen met leerlingen van scholen.

Tijdens deze workshops is er de mogelijkheid om kennis te maken met een vluchteling en samen te werken aan Bodyland. Daardoor ontstaat interactie d.m.v. Kunstzinnige vorming en kunnen leerlingen samen  bouwen aan een nieuw Bodyland. Ondertussen kunnen ervaringen worden  uitgewisseld met vluchtelingen en wordt er verbinding gelegd met elkaar.

ZELFPORTRET- collages en maskers

Zelfportret in collages & maskers

Omschrijving
Op deze dag gaan we op zoek naar wie jezelf bent, waar je voor staat en wat de indentiteit is die bij hoort. Waar kom ik vandaan en wat wil ik worden (fantasie figuur, Avatar). Fantaseer je over wat je graag zou willen zijn of niet…heb je verschillende imago’s, of probeer je juist ‘jezelf’ te tonen. Welke karaktertrekken, emoties zou je van jezelf kunnen uitvergroten, accentueren. Aan de hand van een powerpoint/beeldmateriaal leren de leerlingen naar zichzelf te kijken en te reflecteren/spiegelen. Ook krijgen ze een stukje kunstgeschiedenis over zelfportret en maskers.

We gaan beeldend werken met de opdracht collage waarbij je leert hoe je een goed zelfportet maakt in stukjes van papier. Hierbij maak je gebruik van hun eigen fantasie, culturele achtergrond en traditie. In het middaggedeelte wordt er een bijzondere filmpje vertoond over traditionele afrikaanse maskers en de rituelen die daarbij horen. Vervolgens gaan de leerlingen met hun eigen persoonlijke masker aan de slag. De opdrachten worden in diverse materialen uitgevoerd en gepresenteerd.

Doel en Resultaat
De leerling heeft na afloop van de activiteit kennis opgedaan van de eigen indentiteit ‘het zelfportret’ en de cultuur van collage’s en maskers. Daarnaast heeft de groep verschillende methodes geleerd om een idee/ontwerp praktisch uit te voeren, te vertalen naar een ruimtelijk beeld. De leerling heeft geleerd zich door gebruik van elementaire vaardigheden beeldend uit te drukken in diverse materialen. Het beeldmateriaal wat tijdens de les getoond wordt, is omgezet in vormgeving. Daarbij is kennis opgedaan in de uitvoering van opdrachten met diverse materialen waarbij thema’s als de eigen achtergrond, cultuur, verbeelding en fantasie tot hun recht zijn gekomen

HET PRONKSTILLEVEN- Het Rijksmuseum

Het Pronkstilleven was in de 17de eeuw, ook wel de gouden eeuw genoemd, een belangrijk onderwerp om te schilderen en werd geschilderd door vooraanstaande schilders in binnen en buitenland. Het Rijksmuseum heeft meer dan 200 stilleven schilderijen in haar bezit en Nederland heeft een imposant aantal stilleven schilders voortgebracht door de eeuwen heen.

Het was een echte trent in die tijd. Heden ten dage nog steeds erg populair maar dan in eigentijdse uitvoeringen en vaak uitgevoerd in diverse technieken door kunstenaars van deze tijd.

In deze workshop behandelen we de zes zintuigen uit het pronkstilleven schilderij van Adriaan van Utrecht welke te zien is in het Rijksmuseum in Amsterdam. Dit vertalen we aan de hand van opdrachten  naar een moderne nieuwe stilleven van deze tijd waarin onder andere ruimtelijk inzicht, compositie, kleur, details en perspectief aan de orde komen.

In deze teken en schilder workshop behandelen we diverse basistechnieken leren om  3 dimensionale beelden om te zetten naar het platte vlak, naar 2 dimensionale beelden. Hierin staat  composities maken centraal. Ook is er aandacht voor de diverse vormen van perspectief tekenen zoals kikkerperspectief/vogelperspectief/ totaalbeeld/ close- up.

Met interessante en spannende attributen uit de omgeving bouwen we een bijzonder ” “Pronkstuk” stilleven. Aan de hand van dit stilleven wordt de les opgebouwd en werken we in kleine groepjes aan teken- en schilder opdrachten.

Vanuit een powerpoint met stillevens uit het cultureel erfgoed welke te zien zijn in het Rijksmuseum behandelen we diverse soorten stillevens door de eeuwen heen en leggen we een link naar het stilleven van nu.

Als dagprogramma te boeken en als serie lessen waarin we ter afsluiting een bezoek brengen aan het Rijksmuseum ende leerlingen van mij een rondleiding krijgen langs alle prachtige stillevens die er te zien zijn.

   

 

DE ROMEINEN- Een bijzondere wereldcultuur

Titel: De Romeinen

Op deze dag duiken we in de bijzondere wereld van het Romeinse Rijk en de Romeinen en hun geschiedenis. Aan de hand van fotomateriaal en korte films over de Romeinen en hun gebruiken leren we wie de Romeinen waren en hoe ze leefden, wat voor gebruiken ze hadden en hoe ze zich kleden. Daarbij hebben ze een enorme invloed gehad op onze cultuur, voorgeschiedenis van Europa en Noord Afrika. Aan de hand van prachtig beeldmateriaal uit o.a. Rome van de Romeinse cultuur gaan we onderdelen uitlichten en een eigen ontwerp maken.
De leerlingen worden gestimuleerd om 1-2 ontwerpen te tekenen en ruimtelijk uit te voeren:
1. hoofddeksels van de Romeinen: Pruik/Helm
2. Wapenschilden van de Romeinen
Hierbij maken ze gebruik van hun eigen fantasie, culturele achtergrond en traditie. De ontwerpen worden in diverse materialen uitgevoerd.

Resultaat aan het eind van de dag:
De leerling heeft na afloop van de activiteit kennis opgedaan van de cultuur van de Romeinen en heeft verschillende methodes geleerd om een idee/ontwerp praktisch uit te voeren, te vertalen naar een ruimtelijk beeld.
De leerling leert door gebruik van elementaire vaardigheden zich beeldend uit te drukken.
Het beeldmateriaal wat getoond wordt, is omgezet in vormgeving van diverse materialen waarbij de eigen achtergrond, cultuur, verbeelding en fantasie tot hun recht zijn gekomen.