Voorwaarden

Wij van de nieuwe zoete inval dienen een dubbel doel: we willen de scholen helpen bij hun probleem van het vinden van invallers en we willen de leerlingen boeiende, leerzame projecten laten beleven. Om de projecten te laten slagen, zijn enkele spelregels nodig. Een school die een invaller wil boeken neemt contact op met de invaller, en stuurt daarna zo mogelijk een bevestigingsmail met contactgegevens van de school en afspraken die gemaakt zijn.

De formele verantwoordelijkheid – mede in verband met aansprakelijkheid – berust bij een bevoegde leerkracht van de school, die dichtbij de invaller zijn/haar lokaal heeft met de spreekwoordelijke “open deur” constructie. De invaller kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of dergelijke.

Het welslagen van het project hangt voor een deel af van goede voorbereiding. Bereid de kinderen voor op de komst van de invaller, en laat ze zo mogelijk materialen meenemen als die nodig zijn voor een project. Sommige invallers hebben een brief bij hun project toegevoegd, die de dag van tevoren meegegeven kan worden aan de klas.

Bij de projecten staan voorwaarden genoemd waaraan de school moet voldoen. Die kunnen heel eenvoudig zijn (tafels en stoelen aan de kant) maar ook ingrijpender (een klasse-assistent aanwezig). Boek het project alleen, als aan deze voorwaarden kan worden voldaan. Een belangrijk punt is dat de materialen klaarstaan voor het project.
Zorg voor goed leesbare naambordjes/stickertjes van de kinderen, of een plattegrond van de klas.
U kunt de invaller ondersteunen door te anticiperen op situaties waarvan u weet, dat ze ook voor zeer ervaren leerkrachten lastig zijn bij één dag werken in een groep.