Over De Nieuwe Zoete Inval

Welkom bij de ‘De Nieuwe Zoete Inval’.

De Nieuwe Zoete Inval is een pool van mensen met allerlei achtergronden, vakken en deskundigheden, die kunnen invallen gedurende één of meer dagen bij afwezigheid van een docent in een basisschool. De invaller komt met een eigen project dat speciaal is ontwikkeld voor een bepaalde leeftijdsgroep in de basisschool.