De nieuwe zoete inval

    De Nieuw Zoete Inval is een pool tevens een platform van mensen met allerlei achtergronden, deskundigen die kunnen invallen een of meerdere dagen bij afwezigheid van een docent-leerkracht in een basisschool. Creatieve vakdocenten, kunstenaars, acteurs en of uit de reclame kunnen met hun expertise basisscholen voorzien van fijne creative dagen, op freelance basis. Voor speciale leeftijdsgroepen kunt u boeken via een groep of een specifieke invaller, en kunt u rechtstreeks boeken via de vakdocent op deze site bij de invallers.

    Creatieve inval docenten