Archieven

Kunst is Kijken

Kunst is kijken en dat kunnen kunstenaars en kinderen het best! Dus dat gaan we doen. Ik maak hier o.a. gebruik van de methode VTS: Visual Thinking Strategies. Een methode om beter te leren waarnemen, kritisch te kijken zonder oordeel, open te staan voor andere meningen, alles wat je zegt is de moeite waard!

We kijken naar verschillende werken van kunstenaars. Bij het schilderij van Frida Kahlo kijken we langer dan de gemiddelde 9 seconden en bedenkt en tekent eenieder het moment ervoor of erna. Bij Picasso’s wheeping woman vragen we ons af, wat haar zo verdrietig heeft gemaakt en wat haar naam is?  Verschillende korte opdrachten worden gekoppeld aan 2 en 3 dimensionale beelden.  Alles wat de verbeeldingskracht en uitdrukkingskracht in taal groter maakt.

Na het bekijken en bevragen van ieder kunstwerk wordt een korte creatieve opdracht gemaakt. We gaan blind tekenen, we luisteren naar muziek en gaan daarop tekenen, maken een ‘one minute sculpture’ en nog veel meer.
In de middag wordt er een gemeenschappelijk sculptuur gemaakt die in de klas kan blijven hangen. Dit kunstwerk zal door de leerlingen uitgebreid worden bekeken, worden bevraagd en er wordt een titel bij bedacht.

Benodigde materialen:  beamer of digibord, inlogcode digibord, A3 en A4 papier, kleurpotloden, gum, stiften, lijm, elastiekjes, scharen, verf, zwart papier, witte potloden

Kerndoel PO: 1, 2, 3, 54, 55, 56

 

BASISCURSUS VOOR HET OPSTARTEN VAN DE CARTOON

BASISCURSUS VOOR HET OPSTARTEN VAN DE CARTOON

1 – LICHAAMSVERHOUDINGEN
ontleding van de menselijke figuur in eenvoudige vormen
2 – GEZICHTSUITDRUKKINGEN
set van gezicht, stemmingen, emoties
3 – KARAKTERISERING VAN DE KARAKTERS
creatie, ontwikkeling en uitvoering van het project
4 – REALISATIE EINDE CURSUSWERK
grafische uitvoering en afdrukken van een kort verhaal in strips

Cursus van 10/12 lessen

De eerste serieuze cursus om strips op te starten, met een leraar die stripauteur is uitgegeven door verschillende uitgevers, met een ervaring van 20 jaar (2001-2021) De cursus zou studenten in de toekomst kunnen stimuleren om zich te verdiepen en een nieuwe activiteit te ondernemen.
De cursus kan ook worden gebruikt in de “buitenschoolse” middaguren met gemengde leeftijdsgroepen, en kan geleidelijk worden verdiept in 4 niveaus: Basiscursus, 1e niveau, 2e en 3e niveau.

Cursus beeldeducatie en visuele taal

 

Cursus beeldeducatie en visuele taal

De cursus heeft tot doel de belangrijkste basis grafisch-picturale technieken aan te leren,
de expressieve creativiteit verbeteren en de rijping van de esthetische smaak aanmoedigen.
Aan elk einde van de cursus zullen de studenten ook enkele werken tot hun beschikking hebben die ze hebben ontworpen en ingekleurd,
met behulp van verschillende expressieve technieken, van handen tot potloden tot kleuren tot penselen …
De cursus omvat ook het gebruik van gerecyclede materialen zoals karton, plastic, hout, om te proberen kinderen de mogelijkheid te geven zichzelf uit te drukken, niet alleen met het eenvoudige gebruik van klassieke werkinstrumenten, maar met alles wat beschikbaar is in het dagelijks leven, leren om alledaagse “afval” materialen te recyclen om iets artistieks te creëren.

Cursus van 10 lessen of die ook als losse les kan worden gebruikt voor het geval de school vervanging nodig heeft.

Opleiding beeldende kunst

Opleiding beeldende kunst

Het doel van de cursus is om kinderen op te voeden in beeldende kunst,
eenvoudige basisprincipes aanleren om alles om ons heen te kunnen vertegenwoordigen,
mensen, dieren en dingen, een fictief verhaal kunnen weergeven door middel van beelden,
beginselen van de visuele techniek van strips, zal de cursus niet alleen de verbeelding stimuleren, maar ook de creativiteit van de hand,
niet alleen tekenen maar ook kleuren, decoupage en nog veel meer, aan het einde van de les
elk kind zal zijn eigen voltooide handwerk hebben, in wezen zijn verhaal weergegeven in foto’s
die fictief kan zijn of gebaseerd kan zijn op een populair sprookje, weergegeven als een ministrip.

Cursus van 10 lessen of die ook als losse les gebruikt kan worden voor het geval de school een vervanger nodig heeft.
Als er slechts één vervangende les nodig is, omvat de werkdag een korte theorieles,
de collectieve visualisatie van een videovoorbeeld een sprookje, onmiddellijk daarna gaan we verder met de definitie van de personages,
de ontwikkeling van het verhaal en de implementatie van het verhaal in beeld.
Na alles getekend en gekleurd te hebben, met behulp van een schaar en lijm (stok), gaan de leerlingen het eerste stripverhaal maken.

Nynke Deinema

Als beeldend kunstenaar/docent kunsteducatie freelance ik al geruime tijd in Amsterdam en daarbuiten.
Naast de Gerrit Rietveld academie heb ik ook een Pabo afgerond en heb geruime tijd als vakdocent gewerkt, waaronder in de Haagse Schilderswijk, daar heb ik het vak kunsteducatie opgezet en een bijbehorende leerlijn geschreven.
Mijn specialisatie ligt bij het ontwikkelen en uitvoeren van betekenisvolle, originele en uitdagende workshops voor basis- en voortgezet onderwijs en voor speciaal onderwijs, (cluster 2, ik spreek gebarentaal), uitgaande van authentieke kunsteducatie.

Mijn kunstenaarsachtergrond: www.nynkedeinema.nl  zet ik in bij de kunsteducatielessen.

 

Emilio Battiato

 Mijn naam is  Emilio Battiato en kom oorspronkelijk uit Italië, ik ben comics tekenaar en al meer dan 20 jaar beroemd in de wereld van de Comics in Italië, Groot Brittanië, USA , Duitsland en nu ook sinds enkele jaren in Amsterdam, Nederland. Dit is een unieke kans om bij een zeer professionele comics tekenaar/ illustrator les te krijgen.
Tijdens de comics stripteken workshops leer je echt de kneepjes van het vak op gebied van lichaamsverhoudingen, gezichtsuitdrukkingen, karakters, creatie, storytelling, ontwikkeling van een verhaal in beeld en nog veel meer!

VISUAL STORYTELLING- Illustreren kun je leren

ILLUSTRATIES MAKEN bij de verhalen TOON VAN TELLEGEN

In allerlei boeken zoals voorleesboeken, kinderboeken, wetenschapsboeken, informatieve boeken, lesboeken, kranten, tijdschriften en nog veel meer komen we illustraties tegen. Dit geeft vaak mooie beeldtaal en wekt tal van associaties op. Illustraties zijn vaak gekoppeld aan een stuk tekst om de inhoud van de tekst te versterken en letterlijk te illustreren. Een verhaal kan je dus ook vertellen in een tekening/ schildering/collage of mixed mediatechniek. Zo kan je je eigen beeld bij een verhaal vertellen en ontstaat er beeldtaal.

Door het voorlezen van de prachtige verhalenboeken van Toon van Tellegen gaan we ons laten inspireren om illustraties te maken bij zijn verhalen en bundelen we dit tot een bijzonder boekje. Zo gaan we werken met diverse materialen waarmee je de illustratie kan uitvoeren en onderzoeken we welk materiaal het beste past bij jouw talent en vaardigheden. Verder gaan we kijken naar diverse stijlen van illustreren en gaan we uitproberen welke stijl het beste bij jou past, wellicht heb je wel al een heel eigen stijl waarin je wilt illustreren. Zo worden jouw tekenvaardigheden verder ontwikkeld en uitgewerkt.

Jouw creatieve dromen en fantasieën komen tot leven na het luisteren naar de verhalen en jij vertaalt dat op papier in illustraties. Je wordt uitgedaagd om jouw unieke boek vol prachtige en vooral ook eigenzinnige fantasievolle illustraties te maken. Aan het eind van de dag neem jij je eigen geïllustreerde verhaal mee naar huis!

 

KLIMAAT en DUURZAAMHEID- Hoe maken we samen de wereld leefbaar?

DUURZAME KLIMAAT WORKSHOPS

Hoe maken we samen de wereld en onze directe omgeving leefbaar?

Bureau Kek staat voor Kunst & Klimaat waarin we  duurzame & recyclebare producten onderzoeken,  ontwerpen, hergebruiken en evalueren. In deze lessen stellen we zowel sociaal maatschappelijke  als milieu vraagstukken aan de kaak. De lessen zijn zowel als dagworkshop te boeken en als serie van 6-10 lessen.

N.a.v. het grote wereldwijde klimaat en milieuprobleem en de gevolgen daarvan zijn  KEK- lesprogramma’s voor scholen ontwikkeld in Amsterdam en omgeving. We bouwen met elkaar aan een duurzame stad en leefomgeving.

Het programma staat voor het bewustwordingsproces over de klimaatverandering waarin een uitleg gegeven zal worden over wat er op dit moment gaande is op dit gebied en zal de top 3 van meest vervuilende oorzaken en gevolgen besproken worden.

Wat kunnen wij hieraan doen om leerlingen op scholen bewust mee te laten worden en bijdragen om de stad Amsterdam en haar omgeving meer circulair te maken?

Wat kunnen we eraan doen om een steentje bij te dragen?  Hoe kan je nu duurzame producten inzetten en bijdragen aan een schonere en minder vervuilende leefomgeving? We gaan op onderzoek uit en ontwerpen met elkaar duurzame producten en  kunstwerken van gebruikte materialen.

Deze lessen zijn geschikt voor midden-en bovenbouw.

Yoga

Yoga is hip! Iedereen doet yoga. Waarom kinderen niet!

En dat is niet zomaar! Het leven wordt als” druk” ervaren en yoga kan rust geven.

Op deze dag krijgen de kinderen ervaring met  “stil” zijn door middel van geleide meditaties van woord en geluid .

In een lege ruimte oefenen we yoga houdingen zoals de boom, de vis, de kikker,  de koe etc.

We tekenen wat er gebeurt in ons lichaam als we buitenspelen,  stil zijn, tekenen en yoga doen.

 

Een dag waarin we onderzoeken wat er allemaal gebeurd in ons lichaam op een gewone schooldag.

 

Benodigheden : twee keer 45 min een lege ruimte, tekenpapier en potloden