Archieven

Kinderen in de kalebas

Literair en (kunst) historisch project.

Kinderen in de kalebas is een scheppingsmythe uit Vietnam. De les draait om het verhaal en het begrip scheppingsverhaal.

De jongste groepen gaan tekenen, knippen en plakken. De oudsten gaan schrijven en illustreren.

Ik ben op tijd om zelf materialen voor het project te verzamelen.Marijke van Mil educatieve projecten (1)

De vuurvogel

N.a.v. een oud verhaal gaan kinderen prenten maken. De oudere kinderen gaan hun eigen versie van het verhaal schrijven en illustreren.

Ik ben op tijd om zelf materialen voor het project te verzamelen.

De zingende drum

N.a.v. een vertelvoorstelling gebaseerd op een oud Surinaams volksverhaal en mijn boek, gaan kinderen aan de slag met een eigen papieren theater met figuren, decor en tekst.

Ik ben op tijd om zelf materialen voor het project te verzamelen.

ZELFPORTRET- collages en maskers

Zelfportret in collages & maskers

Omschrijving
Op deze dag gaan we op zoek naar wie jezelf bent, waar je voor staat en wat de indentiteit is die bij hoort. Waar kom ik vandaan en wat wil ik worden (fantasie figuur, Avatar). Fantaseer je over wat je graag zou willen zijn of niet…heb je verschillende imago’s, of probeer je juist ‘jezelf’ te tonen. Welke karaktertrekken, emoties zou je van jezelf kunnen uitvergroten, accentueren. Aan de hand van een powerpoint/beeldmateriaal leren de leerlingen naar zichzelf te kijken en te reflecteren/spiegelen. Ook krijgen ze een stukje kunstgeschiedenis over zelfportret en maskers.

We gaan beeldend werken met de opdracht collage waarbij je leert hoe je een goed zelfportet maakt in stukjes van papier. Hierbij maak je gebruik van hun eigen fantasie, culturele achtergrond en traditie. In het middaggedeelte wordt er een bijzondere filmpje vertoond over traditionele afrikaanse maskers en de rituelen die daarbij horen. Vervolgens gaan de leerlingen met hun eigen persoonlijke masker aan de slag. De opdrachten worden in diverse materialen uitgevoerd en gepresenteerd.

Doel en Resultaat
De leerling heeft na afloop van de activiteit kennis opgedaan van de eigen indentiteit ‘het zelfportret’ en de cultuur van collage’s en maskers. Daarnaast heeft de groep verschillende methodes geleerd om een idee/ontwerp praktisch uit te voeren, te vertalen naar een ruimtelijk beeld. De leerling heeft geleerd zich door gebruik van elementaire vaardigheden beeldend uit te drukken in diverse materialen. Het beeldmateriaal wat tijdens de les getoond wordt, is omgezet in vormgeving. Daarbij is kennis opgedaan in de uitvoering van opdrachten met diverse materialen waarbij thema’s als de eigen achtergrond, cultuur, verbeelding en fantasie tot hun recht zijn gekomen

HET PRONKSTILLEVEN- Het Rijksmuseum

Het Pronkstilleven was in de 17de eeuw, ook wel de gouden eeuw genoemd, een belangrijk onderwerp om te schilderen en werd geschilderd door vooraanstaande schilders in binnen en buitenland. Het Rijksmuseum heeft meer dan 200 stilleven schilderijen in haar bezit en Nederland heeft een imposant aantal stilleven schilders voortgebracht door de eeuwen heen.

Het was een echte trent in die tijd. Heden ten dage nog steeds erg populair maar dan in eigentijdse uitvoeringen en vaak uitgevoerd in diverse technieken door kunstenaars van deze tijd.

In deze workshop behandelen we de zes zintuigen uit het pronkstilleven schilderij van Adriaan van Utrecht welke te zien is in het Rijksmuseum in Amsterdam. Dit vertalen we aan de hand van opdrachten  naar een moderne nieuwe stilleven van deze tijd waarin onder andere ruimtelijk inzicht, compositie, kleur, details en perspectief aan de orde komen.

In deze teken en schilder workshop behandelen we diverse basistechnieken leren om  3 dimensionale beelden om te zetten naar het platte vlak, naar 2 dimensionale beelden. Hierin staat  composities maken centraal. Ook is er aandacht voor de diverse vormen van perspectief tekenen zoals kikkerperspectief/vogelperspectief/ totaalbeeld/ close- up.

Met interessante en spannende attributen uit de omgeving bouwen we een bijzonder ” “Pronkstuk” stilleven. Aan de hand van dit stilleven wordt de les opgebouwd en werken we in kleine groepjes aan teken- en schilder opdrachten.

Vanuit een powerpoint met stillevens uit het cultureel erfgoed welke te zien zijn in het Rijksmuseum behandelen we diverse soorten stillevens door de eeuwen heen en leggen we een link naar het stilleven van nu.

Als dagprogramma te boeken en als serie lessen waarin we ter afsluiting een bezoek brengen aan het Rijksmuseum ende leerlingen van mij een rondleiding krijgen langs alle prachtige stillevens die er te zien zijn.

   

 

DE ROMEINEN- Een bijzondere wereldcultuur

Titel: De Romeinen

Op deze dag duiken we in de bijzondere wereld van het Romeinse Rijk en de Romeinen en hun geschiedenis. Aan de hand van fotomateriaal en korte films over de Romeinen en hun gebruiken leren we wie de Romeinen waren en hoe ze leefden, wat voor gebruiken ze hadden en hoe ze zich kleden. Daarbij hebben ze een enorme invloed gehad op onze cultuur, voorgeschiedenis van Europa en Noord Afrika. Aan de hand van prachtig beeldmateriaal uit o.a. Rome van de Romeinse cultuur gaan we onderdelen uitlichten en een eigen ontwerp maken.
De leerlingen worden gestimuleerd om 1-2 ontwerpen te tekenen en ruimtelijk uit te voeren:
1. hoofddeksels van de Romeinen: Pruik/Helm
2. Wapenschilden van de Romeinen
Hierbij maken ze gebruik van hun eigen fantasie, culturele achtergrond en traditie. De ontwerpen worden in diverse materialen uitgevoerd.

Resultaat aan het eind van de dag:
De leerling heeft na afloop van de activiteit kennis opgedaan van de cultuur van de Romeinen en heeft verschillende methodes geleerd om een idee/ontwerp praktisch uit te voeren, te vertalen naar een ruimtelijk beeld.
De leerling leert door gebruik van elementaire vaardigheden zich beeldend uit te drukken.
Het beeldmateriaal wat getoond wordt, is omgezet in vormgeving van diverse materialen waarbij de eigen achtergrond, cultuur, verbeelding en fantasie tot hun recht zijn gekomen.